ÂME READY WEAR PARFEM

ame slika1

ame slika2

ame slika3

ame slika4

ame slika5

ame slika6

ame slika7

ame slika13

ame slika9

ame slika8

ame slika14c

ame slika10

ame slika14

ame slika14e

ame slika15

ame slika16

ame slika18

ame slika17

ame slika11

ame slika12

ame slika19

ame slika20

ame slika21

ame slika22

ame slika23

ame slika24

Koncept projekta:

Very Pop Dada. Od ove tri reči u nizu- prva- reč  -very- može da se koristi kao pridev ili prilog i ima funkciju da naglasi postojanje kvaliteta ili istinitosti u velikoj meri. Može se reći  da upravo reč -VERY,- tačnije njeno dalje razlaganje na „Very much like Van Gogh“  predstavlja ključnu tačku oslonca u kreiranju ovog umetničkog koncepta za parfem "ÂME ready wEAR perfume".

Fokusom na spomenute tri reči: -Very Pop Dada- logično  se nameću činjenice koje se vezuju za te pojmove.  Od te tri reči -Very Pop Dada- dve reči-Pop i Dada- predstavljaju vrlo snažne umetničke stavove.  Daljim logičnim formulisanjem ova dva pojma na: „Very much like Andy Warhol“ i „Very much like Marcel Duchamp“ otvaramo  bogate i inspirativne sadržaje, sa velikim obimom kreativnih mogućnosti.

Uho novi elemenat i razlozi za simboličko predstavljanje kroz simbol duše:

Vincent Van Gogh pored toga što ga vezujemo za pojavu i razvoj modernog slikarstva predstavlja mnogo više od toga. To nešto „very much“ predstavlja model rascepa koji se događao iznutra u samom subjektu modernog umetnika.  Poznati slučaj odsecanja uveta simbolično može da se posmatra kao rana koja je ustvari priprema za dolazak očekivanog zbivanja koje se može pratiti raspadom klasične „slike“ i čitavom jednom revolucijom moderne umetnosti.

Razlozi za izbor sijalice ili ready made-a sa intervencijom:

U duhu Dade, tačnije preformulacijom reči -Very Pop Dada- sama po sebi gotovo potpuno intuitivno se nametnula električna sijalica kao budući ready made objekat.

Kasnijom analizom njenih formalnih vrednosti kao i tumačenjem simbola sijalice, uočene su karakteristike koje potvrđuju da sijalica ima veliki i višeznačni potencijal te da ona može da bude izabrana po principu ready-made za  budući oblik parfema.

Unutrašnji prostor sijalice,  gde je inače smešten mehanizam uz pomoć kojeg ona postaje svetleći objekat,  je idealno mesto za smeštanje gore spomenute „Ušne školjke“.  Uz pomoć ove intervencije Ready-made postaje  „Telo“ a, smeštanje „Ušne školjke“ unutar sijalice predstavlja oživljavanje ovog tela.

 

Vizuelni identitet flašice za parfem:

- ÂME ready wEAR perfume je osmišljen da postoji u dva različita oblika: muškom i ženskom.

- Ženski parfem je osmišljen da se nalazi u originalnom obliku po uzoru na električnu sijalicu. Dno bočice je ojačano i time je omogućeno da se flašica može postaviti u uspravni položaj.

- Muški parfem je kreiran umetanjem sijalice  u unutratšnjost staklene kocke.  Stranice kocke seku  zaobljenost sijalice i čine novi oblik unutar kocke.

- Obe flašice, muška i ženska su transparentne i obučene u specijalnu metalnu konstrukciju koja je inspirisana takođe Ready-made-om Marcel Duchampa-Držač za flaše-.

- Unutrašnjost bočice čini sistem za pumpicu koji je od plastike, providan je i kada je u tečnosti neprimetan je.

- Staklena figurica ljudskog uveta je plave boje, brušenog stakla (polu transparentna) i njena veličina je u srazmeri sa širinom grla parfema, jer se smešta unutra mehaničkim putem.

Video